Tisztelt Felhasználók!
          

A 458/2013. (XII.02.) Korm. rendelet alapján az Érd és Térsége Víziközmű Kft. felhívja az érintett felhasználók figyelmét, hogy 2014. január 15-ig igénybejelentéssel fordulhatnak a víziközmű-szolgáltató felé a háztartási szennyvízbeemelők működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása céljából.
A Felhasználó a bejelentést megteheti írásban az Érd és Térsége Víziközmű Kft. ügyfélszolgálatán személyesen, vagy a társasághoz postai úton eljuttatva. Kérjük, hogy a bejelentése feltétlen tartalmazza értesítési címét, esetleg egyéb elérhetőségeit.

Érd, 2013. december 12.
Érd és Térsége Víziközmű Kft