Integrált Irányítási Politika

Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy ellátási területünkön folyamatosan biztosítsuk felhasználóinknak a tiszta, ellenőrzött, garantáltan jó minőségű, egészséges ivóvizet, a zavartalan szennyvízelvezetést és tisztítást. Arra törekszünk, hogy a víziközmű szolgáltatás színvonala feleljen meg jogszabályok, szabványok előírásainak, figyelembe véve cégünk gazdasági teljesítőképességét, a tulajdonosok anyagi lehetőségeit, illetve az érdekelt felek elvárásait.
Célunk, hogy víziközmű szolgáltatásainkat kiváló minőségben, biztonsággal, a folyamatos megbízhatóságot és a környezet védelmét, valamint a dolgozók egészségvédelmét és biztonságát szem előtt tartva szabályozottan, az emberi és vagyoni sérülést megelőzve, az energia és a természeti erőforrások ésszerű és takarékos felhasználásával, illetve a jogi, hatósági követelményeknek megfelelően végezzük, ezáltal elnyerve a szolgáltatásainkat igénybe vevők, a társaság tulajdonosainak elégedettségét. Ezért:
-   az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint: minőségirányítási rendszer működtetésével szolgáltatásaink színvonalát és biztonságát növelni akarjuk, a jogszabályokban, üzemeltetési engedélyekben foglaltaknak megfelelő szintű szolgáltatás biztosítása mellett; ennek érdekében MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeknek megfelelő Környezetvédelmi Laboratóriumot működtetünk.
-    Az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével el kívánjuk érni, hogy a víziközmű szolgáltatás környezeti tényezőit és azok környezeti hatásait ellenőrzés alatt tartsuk, a környezetre gyakorolt káros hatásokat folyamatosan, tervszerűen csökkentsük; a vízbázisokat megóvjuk, a felszíni és felszín alatti vizeket, a talajt és a levegőt ne szennyezzük, környezeti teljesítményünket növeljük.
-    Az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer működtetésével el kívánjuk érni a balesetek, sérülések, az egészségkárosodások megelőzését, a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítás folyamatos fejlesztését. Célunk, hogy munkatársaink részére az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtsük, a lehetséges munkahelyi veszélyek előfordulásának kockázatát, illetve azok hatásait a legkisebbre csökkentsük.
-    Az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energiairányítási rendszer működtetésével és fejlesztésével a működési területre, az alkalmazott technológiákra és a meglévő infrastruktúrára építve, a Társaság elkötelezi magát, a – fajlagosan mért – energia felhasználásának csökkentése, valamint az energetikai teljesítményének folyamatos javítása mellett, az igénybe vett energiafajták, vagy energia hordozók takarékos felhasználása és lehetőségeihez mérten a megújuló erőforrások alkalmazása iránt.
-    Az Ivóvízbiztonsági terv kidolgozásával ellenőrző-értékelő rendszer működtetését, és folyamatos fejlesztését vállaljuk. Legfontosabb célunk az ivóvíz termelés és szolgáltatás teljes területén a közegészségügyi kockázatok csökkentése, a vízellátás feladatainak dokumentált módon, integrált szemlélettel történő ellátása, a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztése.
-    Kötelezettséget vállalunk a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási, valamint az energia irányítási rendszereink eredményességének folyamatos fejlesztésére.
-    Szolgáltatási tevékenységeink során a környezeti erőforrások gazdaságos felhasználását, a környezetterhelés minimalizálását célozzuk meg. Törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére és a közművek üzemeltetésében energiahatékonyabb infrastruktúra kialakítására, alkalmazására.
-    Olyan beszállítókkal, alvállalkozókkal dolgozunk együtt, akik elfogadják és teljesítik minőségi és környezetvédelmi, munkabiztonsági és egészségvédelmi, valamint energiahatékonysági elvárásainkat.
-    A munkafolyamatok fejlesztésével kapcsolatban törekszünk a környezetkímélő és biztonságos, hatékonyabb energiafelhasználású technológiák alkalmazására, a melléktermékek megújuló energiaforrásként való felhasználására.
Hatékony minőségi és biztonságos munkavégzéssel célunk a gazdasági eredményeink folyamatos javítása az alkalmazottaink és a tulajdonosok megelégedésére, dolgozóink boldogulására.

 

Minőségbiztosítás

Cím Magyarázat Letöltés
Integrált Irányítási Rendszer tanúsítvány ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és a BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008) Letöltés
Integrált Irányítási Rendszer tanúsítvány melléklet ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és a BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008) Letöltés
Energiairányítási Rendszer tanúsítvány MSZ EN ISO 50001:2012 Letöltés
Energiairányítási Rendszer tanúsítvány melléklet MSZ EN ISO 50001:2012 Letöltés
Átláthatósági nyilatkozat Letöltés