Történeti áttekintés

A tiszta víz elengedhetetlen létfeltétel minden élőlény számára. A víz megszerzésére és a szennyvíz elvezetésére már az ókorban teljes rendszereket építettek ki. A modern kor és napjaink nagy kihívása, hogy a történelmi előzményekhez képest erősen megnövekedett vízfelhasználást és a szennyvíztisztítást a természetes környezet megóvásával biztosítsuk.

Korábban, nagyjából a huszadik század közepéig Érden is folyókból, majd ásott vagy fúrt kutakból fedezték az emberek a vízszükségletüket. 1953-ban járvány tört ki a fertőzött ivóvíz miatt, s ez ráirányította a helyi vezetők figyelmét az intézményes vízellátás szükségességére.

1954-ben épült meg az első vízvezeték, majd 1958-tól, elsősorban az érdi lakosok anyagi hozzájárulásával, folyamatosan kiépült a vízellátó rendszer, és idővel egyre több környező településen valósul meg a csatornázás és a szennyvíztisztítás.

Az 1993-ban alapított Érd és Térsége Víziközmű Kft.-t a Budapest nyugati és déli szomszédait alkotó települések közös akarata hozta létre. Szükség volt egy olyan társaságra, amely a települések önkormányzatainak tulajdonába került víz- és csatornaműveket üzemelteti. Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. története ettől kezdve a folyamatos bővülés és fejlesztés jegyében folyik.