Környezettudatos nevelés

A környezettudatos nevelés cégünk számára a környezettudatos polgárrá nevelést jelenti. Hisszük, hogy a természeti és a társadalmi környezet fenntarthatóságához szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtaníthatók, átadhatók a felnövekvő generációnak.

Tapasztalataink alapján a környezettudatos nevelés ügyének felkarolása helyi szinten, a működési területünkön élő közösségekben a leghatékonyabb. Tisztában vagyunk azzal is, hogy ezt a motivációt sokszor könnyebb kialakítani a fiatalabb korosztályban, és hogy ők saját környezetükben képesek tovább adni a környezetvédelem ügyét szolgáló szemléletmódot. Éppen ezért Társaságunk nemcsak évek óta szervez rendszeresen diákprogramokat a Víz Világnapján, de a hétköznapokban is igyekszik saját eszközeivel segíteni a környező iskolákat.

A 2005/2006. tanévtől a térség általános iskolái számára lehetőség nyílt bekapcsolódni a Veolia Environnement (www.veoliaenvironnement.hu) által évente kiírt nemzetközi, környezettudatos nevelőmunkát segítő pályázati programba.

A térség általános iskoláinak a rendelkezésére bocsátottuk a Veolia Eau által kifejlesztett „Víz felfedezése” című oktatócsomagot, amely számos kísérlettel, munkafüzet és tanári kézikönyv segítségével mutatja be a tanulóknak a víz körforgását. A világ számos országában nagy sikernek örvendő oktatócsomag alkalmazása hozzásegíti a jövő fogyasztóit ahhoz, hogy megtanulják a víz és a környezetvédelem fontosságát.