EU-s fejlesztések, támogatások

Az „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében” címet viselő, SH/3/32 referenciaszámú projekt
 
A svájci állampolgárok 2006-ban népszavazáson hagyták jóvá az Európai Unióhoz 2004-től csatlakozott államok felzárkózásának elősegítését.  Svájc ezen célok megvalósulása végett 131 millió svájci frankkal támogatta Magyarországon a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek kiegyenlítését. Ezen támogatási kerettel Magyarország a második legnagyobb kedvezményezett az érintett országok közül.
A svájci állam Svájci - Magyar Együttműködési Programjának (Svájci Alap) keretében meghirdetett pályázatán Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatást nyert.
Az érdi önkormányzat az általa rendelkezésre bocsátott önrésszel együtt, így mintegy 7 millió CHF (≈1,26 mrd HUF) összeget fordíthatott az ivóvízhálózat rekonstrukciójára, fejlesztésére.
 
2011. március 16. volt a Végrehajtási Megállapodás megkötésének dátuma. A Végrehajtási Szerződés szerint a Svájci fél által biztosított projekt elszámolható költsége CHF-ben 5 820 800,- CHF.
 
A projekt megvalósításának 3 fő célja volt:
 
 • • vízellátás biztonságának növelése: megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz rendelkezésre állásának biztosítása, a távlati vízigények biztosítása, megfelelő nyomású víz rendelkezésre állásának biztosítása;
 • • elavult vízellátási infrastruktúra felszámolása: hálózati veszteség csökkentése, az üzemzavarok számának csökkentése, a rendelkezésre állási idő növelése, ezáltal az üzemeltetési színvonal emelése;
 • • üzemeltetési költség csökkentése: hibaelhárítási költségek, anyag és élőmunka ráfordítás csökkentése, energia költségek csökkentése;
 
A projekt végrehajtásához az alábbi tartalmi elemeket kellett megvalósítani:
 
 • • aktív nyomásmenedzsment és üzemirányítás kialakítása;
 • • vízellátást biztosító szivattyúknak frekvenciaváltós vezérlésének kialakítása;
 • • vízellátást biztosító nagynyomású töltővezetékek rekonstrukciója;
 
A megvalósítás
 
Az Alapprojekt műszaki megvalósításának kezdete, a munkaterület átadás időpontja 2013. június 28-a volt. Szerződés szerinti befejezési időpont 2014. március.31.
 
1. DN 600 azbesztcement vezeték Dunaparti Vízműtelep és a 6-os főközlekedési út közötti szakaszának rekonstrukciója (kb. 2,2 km DN 600-as KPE nyomócsőre);
2. DN 600-as azbesztcement vezeték 6-os és 7-es főközlekedési út közötti szakaszának kiváltása rekonstrukciója (2,5 km hosszban DN 600-as KPE nyomócsőre);
3. DN 600-as vezeték kitakarás nélküli ún. "No Dig" technológiával történő felújítása csőbéleléssel a 7-es főközlekedési út és az Ürmös u. között 1,4 km hosszban;
4. Vízhálózatok rekonstrukciója teljes pályás burkolat helyreállítással, csomópontok felújításával;
4.1. Kutyavári út DN 200-as és DN l00-os azbesztcement vezetékeinek kiváltása KPE vezetékre 942 fm hosszban, a DN 100-as vezeték DN 200-as vezetékkel történő felbővítésével;
 1. 4.2. Ürmös utca DN 150-es azbesztcement vezetékek kiváltása és DN 150 KPE vezetékre 720 fm hosszban;
4.3. Mecset u. DN 200-as azbesztcement vezeték kiváltása DN 200-as KPE vezetékre 519 fm hosszban;
4.4. Széchenyi tér és kapcsolódó utcák DN 80-as azbesztcement vezetékeinek kiváltása DN 150-es KPE vezetékre 500 fm hosszban.
5. Üzemirányítás, automatizálás fejlesztése;
6. Aktív nyomásmenedzsment kialakítása;
7. Dunaparti Vízműtelep szivattyúinak frekvenciaváltós vezérlése.
 
Kiegészítő projektelemek
 
A független, nyílt közbeszerzési eljárásoknak, illetve a svájci frank pozitív árfolyam különbözetének köszönhetően jelentős megtakarítás képződött az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva, melynek köszönhetően műszaki tartalombővítés valósulhatott meg. A műszaki tartalom az alábbi új projektelemekkel egészült ki:
 
 1. 8. Duna parti NA 600 vezeték cseréje 80 fm-es szakaszon
 2. 9. Tárnoki út, Fürdő út és Gyöngyvirág út közötti szakaszon ivóvíz vezeték felújítása 580 fm hosszban.
 3. 10. Az ellátó vezeték rekonstrukciója a Mecset utcától az M 6-os autópályáig;
 4. 11. Az ellátó vezeték rekonstrukciója az M6-os autópályától a lakótelepig, az Edit utcáig;
 5. 12. Lakótelepi elosztó hálózat részbeni rekonstrukciója;
 6. 13. Pipacs utca ellátó vezeték rekonstrukciója;
 7. 14. Duna utca ellátó vezeték rekonstrukciója.
 
A rekonstrukciós munkák 2016. március 30-án befejeződtek.
 
A projekt már észlelhető és még várható hatásai:
 
 • • csökkent a vízellátási rendszerben előforduló üzemzavarok, meghibásodások, csőtörések száma,
 • • csökkent a hálózati vízveszteség,
 • • a fentiek révén a működési költségekben is csökkenés realizálható,
 • • a jelenlegi és a távlati vízigényeket is teljesíteni képes, a kor követelményeinek megfelelő minőségű infrastruktúra (vezetékrendszer és üzemirányítási rendszer) áll rendelkezésre,
 • • a vezetékszakaszok rekonstrukciójával, cseréjével és a csőátmérők növelésével a rendszerben egyenletesebb nyomásviszonyok biztosítottak (csökkenek a fogyasztók számára kedvezőtlen nyomásingadozások száma),
 • • az egyenletesebb, jelentősebb kilengésektől mentes nyomásviszonyok biztosításával a vezetékrendszer, és a hálózati berendezések kíméletsebben kerülnek igénybe vételre, ami által élettartamuk növelése prognosztizálható.
 •