Letölthető dokumentumok

Általános fogyasztói dokumentumok, tájékoztatók

Cím Magyarázat Letöltés
Általános felhasználói tájékoztató Letöltés
Felhasználóváltáshoz szükséges dokumentumok Magánszemély Letöltés
Felhasználóváltáshoz szükséges dokumentumok Nem magánszemély Letöltés
Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére Letöltés
Kérelem levelezési és postázási cím módosulásának bejelentéséhez Letöltés
Kérelem - személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatásra, helyesbítésre, törlése Letöltés
Kérelem - akadálymentes számla igényléséhez Letöltés
Adatkezelési nyilatkozat Letöltés
Igénylőlap PDF formátumú számla igényléshez Letöltés


Közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos dokumentumok

Cím Magyarázat Letöltés
Bejelentés felhasználóváltozásról (nem lakossági) Letöltés
Bejelentés felhasználóváltozásról (lakossági) Letöltés
Bejelentés felhasználóváltozásról (ÉTV-ÉTCS közös, nem lakossági) Letöltés
Bejelentés felhasználóváltozásról (ÉTV-ÉTCS közös, lakossági) Letöltés
Hozzájárulás közszolgáltatási illetve mellékszolgáltatási szerződés megkötéshez (lakossági) Letöltés
Hozzájárulás közszolgáltatási illetve mellékszolgáltatási szerződés megkötéshez (nem lakossági) Letöltés
Közszolgáltatási/Mellékszolgáltatási Szerződés minta Letöltés
Általános Szerződési Feltételek (hatályon kívül helyezve, az Üzletszabályzat 2013.12.12-i MEKH általi jóváhagyásával) Letöltés
Üzletszabályzatunk Letöltés
Birtokbaadási jegyzőkönyv (minta) Letöltés
Meghatalmazás minta Letöltés


Ivóvíz- és csatornabekötéssel kapcsolatos dokumentumok

Cím Magyarázat Letöltés
Csatornabekötési tájékoztató Csatornabekötés engedélyezés, létesítés Letöltés
Ivóvízbekötési tájékoztató Az ivóvízhálózatra való csatlakozás feltételei. Letöltés
Kiegészítés az Érd és Térsége Viziközmű Kft. ivóvízbekötési tájékoztatójához Kiegészítés az ivóvízbekötési tájékoztatóhoz Letöltés
Közműnyilatkozat kérő lap Letöltés
Közműnyilatkozathoz szükséges dokumentumok Engedélyezéshez szükséges dokumentumok Letöltés
Tervezői nyilatkozat Víz- és szennyvízbekötéshez Letöltés
Igénybejelentés közműves ivóvízbekötésre Vízbekötéshez Letöltés
Igénybejelentés közműves szennyvízcsatorna bekötésre Szennyvízcsatorna bekötéshez Letöltés
Létesítési hozzájárulás Letöltés
Szolgáltatói hozzájárulás kérelem Ivóvíz bekötés terv és kivitelezés engedélyezéshez Letöltés
Szolgáltatói hozzájárulás kérelem Szennyvíz bekötés terv és kivitelezés engedélyezéséhez Letöltés
Megrendelés Ivóvíz vagy szennyvíz bekötés létesítésére Letöltés
Használatbavételi hozzájárulás Kérelem házi szennyvízhálózat bekötővezetékre történő rákötést követően Letöltés
Segédlet irat benyújtáshoz műszaki ügyintézést megelőzően Vízbekötés létesítéséhez szükséges dokumentumok Letöltés
Segédlet irat benyújtáshoz műszaki ügyintézést megelőzően Szennyvíz bekötés létesítéséhez szükséges dokumentumok Letöltés
Segédlet irat benyújtáshoz műszaki ügyintézést megelőzően Házi szennyvízhálózat létesítéséhez szükséges dokumentumok Letöltés
Önkormányzat nyilatkozata Diósd Letöltés
Önkormányzat nyilatkozata Herceghalom Letöltés
Önkormányzat nyilatkozata Remeteszőlős Letöltés
Önkormányzat nyilatkozata Sóskút Letöltés
Önkormányzat nyilatkozata Törökbálint Letöltés
Önkormányzat nyilatkozata Pusztazámor Letöltés
Nyilatkozat a vízmérőhely készrejelentéséről Nyilatkozat Letöltés


Mellékvízmérővel kapcsolatos dokumentumok

Cím Magyarázat Letöltés
Megrendelés mellékvízmérő cseréjére és/vagy műszaki átvételére Letöltés
Mellékvízmérő csere jegyzőkönyv Letöltés
Tájékoztató mellékvízmérők elhelyezéséről Letöltés
Tájékoztató szolgáltatói elszámolás célú mellékvízmérő létesítéséről Letöltés
Kérelem mellékmérő alapú elszámolási módra történő áttérésre Letöltés
Meghatalmazás mellékmérő alapú elszámolási módra történő áttérésre Letöltés
Nyilatkozat mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról Letöltés
Igénybejelentés mellékszolgáltatási szerződés létrejöttéhez Letöltés
Segédlet irat benyújtáshoz műszaki ügyintézést megelőzően Mérő ikresítéshez szükséges dokumentumok Letöltés
Segédlet irat benyújtáshoz műszaki ügyintézést megelőzően Mellékvízmérő létesítéséhez szükséges dokumentumok Letöltés


Egyéb dokumentumok, Megrendelők

Cím Magyarázat Letöltés
Tűzcsapon végzendő vízhozammérés megrendelő Megrendelőlap Letöltés
Vízszivárgás műszeres bemérés megrendelő Megrendelőlap Letöltés
Fagymentesítés Letöltés
Fagy elleni védelembe helyezés Tájékoztató Letöltés
Vízmérő akna, vízmérő, kerticsap fagy elleni védelembe helyezése megrendelő Megrendelőlap Letöltés
Folyamatábra fagyvédelem Letöltés
Tervegyeztetés, tervvéleményezés megrendelő Megrendelőlap Letöltés
Talajradaros vizsgálat Tájékoztató Letöltés
Talajradaros vizsgálat Megrendelő lap Letöltés
Szakfelügyelet megrendelő Megrendelő lap Letöltés


Elektronikus ügyfélszolgálattal kapcsolatos dokumentumok

Cím Magyarázat Letöltés
Adatvédelmi tájékoztató Tájékoztató Letöltés
Online szerződési feltételek Tájékoztató Letöltés


Védendő felhasználói dokumentumok

Cím Magyarázat Letöltés
Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt Letöltés
Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt Letöltés


Locsolási célú vízmérővel ill. locsolási kedvezménnyel kapcsolatos dokumentumok

Cím Magyarázat Letöltés
Tájékoztató locsolási vízmérő létesítéséről Letöltés
Igénybejelentés locsolási vízmérő létesítéséhez Letöltés
Segédlet irat benyújtáshoz műszaki ügyintézést megelőzően Locsolási iker- vagy mellékmérő létesítéséhez szükséges dokumentumok Letöltés
Locsolási-kedvezmény igénylő lap és nyilatkozat Letöltés