Környezetvédelem

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. felelős víziközmű szolgáltatóként felismerte, hogy jelentős szerepet kell vállalnia a környezet védelmében, azáltal, hogy a legfontosabb kincsünk a víz kitermelésével, fogyasztók részére történő átadásával, majd a felhasználóknál keletkező szennyvíz a szennyvíztisztítóba történő elvezetése után jogszabályokban foglalt minőségű tisztított szennyvizet juttasson vissza a környezetbe, ezzel elősegítve a tiszta és egészséges víz körforgását, a környezet terhelésének csökkentése érdekében.

Ezen felismerés révén Társaságunk környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és alkalmazásával az azonosított környezeti tényezőit ellenőrzés alatt tartva folyamatosan azon dolgozik, hogy javítsa környezeti teljesítményét.


A fentiek érdekében:
 
  •  - tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásokban foglaltak betartása mellett végezzük,
 
  •  - keletkező hulladékaink mennyiségének csökkentése érdekében szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be, melynek révén törekszünk a   hulladékok minél nagyobb arányban újrahasznosításra történő átadására,
 
  •  - veszélyes hulladékainkat külön erre a célra kialakított kármentő padozattal ellátott, a környezeti elemeknek ellenálló, zárt hulladékgyűjtő konténerben gyűjtjük a megfelelő engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig,
 
  •  - a keletkező hulladékainkról nyilvántartást vezetünk, az adatszolgáltatási kötelezettségeinknek határidőre eleget teszünk,
 
  •  - ivóvíz szolgáltatási tevékenységünk minél magasabb színvonalon történő biztosítása érdekében folyamatos fejlesztés mellett végezzük, melyek eredményességét ellenőrizzük és értékeljük,
 
  •  - szennyvíztisztítás során laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizzük a vonatkozó határértékek betartását a technológia megfelelő működése érdekében,
 
  •  - a lehetséges környezeti vészhelyzetek megelőzésére, kezelésére terveket készítettünk, melyeket szem előtt tartva azok elkerülése érdekében folytatjuk tevékenységünket,
 
  •  - nagy hangsúlyt fektetünk az erőforrások takarékos és hatékony felhasználására,
 
  •  - beruházásaink, bővítési, karbantartási munkálataink és telephelyeink, nyomásfokozóink üzemeltetése során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ezen tevékenységeink során a lakókörnyezetben a zajterhelés ne haladja meg a határértéket,
 
  •  - munkatársaink évenkénti környezetvédelmi oktatásban részesülnek, valamint folyamatosan lehetőséget biztosítunk szakmai képzéseken való részvételre.