Éves leolvasás

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. a teljes szolgáltatási területén - a többi szolgáltatóhoz hasonlóan – évente egy alkalommal olvassa le a lakossági Ügyfeleink fogyasztásmérőit, melyről elszámoló számlát állít ki.

A következő szolgáltatói mérőleolvasás várható dátumát a következő helyeken találja:
  - a számlalevél, számlarészletező táblázat alatti részen
 •   - elektronikus ügyfélszolgálati felületen a „Számlázással kapcsolatos adatok megtekintése, módosítása” menüben
 •  
Az elszámoló számlából az időközben kiállított részszámlákban feltűntetett összegei levonásra kerülnek. A Szolgáltató által történő évi egyszeri mérőállás leolvasások között Ügyfeleink kéthavonta (Herceghalom településen havonta) részszámlát kapnak, melyben feltüntetett ivóvíz-szolgáltatás (és szennyvízelvezetés) mennyisége – alapesetben – az előző év 12 havi fogyasztási adatokból kalkulált kéthavi mennyiség. Amennyiben egy meghatározott időpontban (ennek elvárt időpontja a számlán feltüntetésre kerül) Ön a fogyasztásmérő(k) állását Társaságunk felé eljuttatja (bediktálja), úgy az alapján elszámoló számla készül.

A mérőállás(ok) bediktálására az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:
 
 •  - automata mérőállás rögzítő rendszer segítségével telefonon a +36 23 521771-es számon,
 •  - elektronikus ügyfélszolgálatunkon a www.erdivizmuvek.hu oldalon,
 •  - e-mailben kizárólag társasházaktól fogadunk el mérőállásokat.
 
Természetesen, ha a részszámlában szereplő részmennyiség – az időközben megváltozott fogyasztási szokások miatt – jelentős eltérést mutat a valós fogyasztásához számítva, a részmennyiség módosítását kezdeményezheti akár személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálatunkon, vagy akár elektronikus levélben is – a már jól ismert, számláinkon is feltűntetett elérhetőségeinken.
 
Amennyiben az évi egyszeri, előre jelzett időszakban vízmérő-leolvasó munkatársunk többszöri felkeresés ellenére sem tudja a fogyasztásmérőt leolvasni, a részszámlát ugyancsak kiállítjuk és megküldjük, azonban ezt követően felszólító levelet küldünk a Felhasználói kötelezettség teljesítésére, és értesítjük a megismételt leolvasás várható időpontjáról. Amennyiben a megismételt leolvasás időpontjában sem biztosított a fogyasztásmérő Szolgáltató általi leolvasása, úgy a közszolgáltatási szerződés felmondásra kerülhet, mely az ivóvíz-szolgáltatás korlátozását vonja maga után!
 
Kérjük, engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét - a későbbi viták elkerülése érdekében – a következőkre:
 
 •  - Önnek – az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Üzletszabályzata szerint – év közben rendszeresen, legalább 30 naponta ellenőriznie kell a fogyasztásmérő és a házi ivóvízhálózat állapotát, mivel a Felhasználó kezelésében álló házi ivóvízhálózaton vízelfolyás, csőtörés történhet. A hatályos jogszabályok és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Üzletszabályzata szerint az elfolyt vízmennyiséget a Felhasználónak minden esetben meg kell fizetnie a Szolgáltató felé;
 •  
 •  - amennyiben a részszámlákban szereplő mennyiség nem igazodott a valós fogyasztási szokásokhoz, az éves elszámolás alkalmával az elszámoló számla a vártnál nagyobb összegű lehet, melyre az Érd és Térsége Víziközmű Kft. díjkedvezményt, méltányosságot nem tud biztosítani;
 •  
 •  - a mérőállás bediktálás esetén nagyon pontosan szükséges a vízmérőállást leolvasnia és bediktálnia, mert a helytelen mérőállást tartalmazó elszámoló számláért az Érd és Térsége Víziközmű Kft. nem tud felelősséget vállalni.
 •  
Amennyiben kérdése merülne fel a leírtakkal kapcsolatosan kérjük, hogy kérdéseit ill. észrevételeit a már jól ismert elérhetőségen keresztül továbbítsa felénk.

 
Köszönjük figyelmét.


Érd és Térsége Víziközmű Kft. ügyfélszolgálata