Felhasználók ellenőrzési kötelezettsége

Üzletszabályzat 3.cf) Házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások)
 

1. Házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásai A Szolgáltató rendszeres mérőleolvasásától függetlenül a Felhasználó köteles legalább 30 naponta egyszer ellenőrizni a vízmérőhely, a vízmérő állapotát, a belső, saját tulajdonában lévő házi ivóvízhálózat zártságát úgy, hogy minden vízvételezési helyet elzár és megnézi, hogy a vízmérő fogyasztást jelez-e, továbbá köteles a szükség szerinti állagmegóvási illetve karbantartási munkálatokat elvégezni. A karbantartási kötelezettség abban az esetben tekinthető megvalósultnak, ha a házi ivóvíz hálózaton a rendes használatból eredő állagromlás következtében meghibásodás nem keletkezik. Az ellenőrzési és karbantartási kötelezettség megvalósulásának bizonyítása a Felhasználót terheli.

Felhasználónak kötelessége megtéríteni a Szolgáltatónak minden, nem a Szolgáltató szolgáltatási és felelősségi körébe tartozó bejelentésből és/vagy a Felhasználó kötelezettségeinek megszegéséből eredő vizsgálat és helyszíni kiszállás összes költségét.