Értesítés


Értesítés a szennyvízcsatornákra kötött csapadékvíz elvezető rendszerek füstöléses ellenőrzéséről
 
 
Értesítjük a tisztelt Felhasználókat, hogy a közterületi szennyvízelvezető hálózaton az Érd és Térsége Víziközmű Kft. munkatársai 2017. szeptember és 2017. november közötti időszakban füstöléses ellenőrzést végeznek.

Az aktuális héten ellenőrzéssel érintett utcákat a vizsgálat várható időponti dátumaival az itt elérhető táblázat tartalmazza.
 
A füstöléses ellenőrzés során felderítésre kerülnek a szennyvízcsatornát terhelő csapadékvíz rákötések. Diósd település szennyvízelvezető hálózata elválasztott rendszerű, ezért az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 85. § (5); (6) bekezdése alapján a szennyvízelvezető csatornába csapadékvizet juttatni tilos.
Ennek oka, hogy a szennyvízcsatornák, a szennyvízátemelő telepek, valamint a szennyvíztisztító telep a kommunális és ipari szennyvíz befogadására alkalmasak, a rendszerbe vezetett csapadékvíz károsan befolyásolja a létesítmények üzemét, veszélyeztetheti a szennyvízhálózatra kapcsolódó, azt a rendelkezések szerint igénybevevő Felhasználók érdekeit, biztonságát.
 
Az ellenőrzés célja az illegális csapadékvíz közcsatornába történő bevezetésének felderítése, megszüntettetése.
 
A közcsatornák füstöléses ellenőrzése során rövid időre egészségre ártalmatlan, engedélyezett füstanyag kerül bevezetésre a szennyvíz gerinccsatornákba (a füstanyag EU a 1907 / 2006 / EG rendelet alapján került összeállításra, a lehetséges veszélyek kategóriában: “az egészségügyi veszélyek nem ismertek” kifejezést használja). Amennyiben a szennyvíz elevezető rendszerre csapadékelvezető csatornák kerültek rákötésre, az abban áramló füst, megjelenik az ereszcsatornáknál, garázslejárók vízelevetőinél, stb. Kollégáink a közterületről észlelik a szabálytalan csapadékvíz rákötéseket, és fényképkészítéssel regisztrálják azokat.
A füstöléses vizsgálat során a szennyvízcsatornában áramló füstanyag a lakások tereibe nem juthat be, hiszen megfelelően működő szennyvízlefolyó szifonok bűzzárainak vízgátjai megakadályozzák a füst belső térbe való áramlását. Füstáteresztés csak hibás működésű szifonok, lefolyók esetében fordulhat elő, ahol korábban csatornaszag is jelentkezett. Korábban jól működő rendszer esetén hibás működés akkor fordulhat elő, ha az egyébként megfelelően beépített szennyvízlevezetők kiszáradtak.
Amennyiben kétsége merülne fel a lefolyóinak működése miatt, célszerű a kiértesítési időpontot megelőzően rövid időre megnyitni a régen használt mosdók, zuhanyozók vízcsapjait pár másodpercre, vagy a padlóösszefolyókba kis mennyiségű (kb. egy pohár) vizet önteni, ellenőrizni azok működését.
Abban az esetben, ha a lakáson belül a szifonok, padlóösszefolyók esetlegesen hibásan működnek, a füstöléses ellenőrzéskor kiáramolhat kis mennyiségű füst, amely egészségre ártalmatlan színtelen, szagtalan, egyszerű szellőztetéssel eltávolítható.
 
 
Megértésüket, valamint együttműködésüket köszönjük.
 
Érd, 2017. szeptember 26.

 
Érd és Térsége Víziközmű Kft.