FELHÍVÁS

Tisztelt Ügyfelünk!

Szolgáltatási területünkön a települések dinamikus fejlődése az elmúlt években többek között azzal járt, hogy megnőtt a helyi vállalkozások száma, sokan lakásukban/házukban/ingatlanukon vállalkozást indítottak az alábbi vállalkozási formák valamelyikében:
 
  • - egyéni vállalkozó
  • - betéti társaság
  • - közhasznú társaság, közkereseti társaság
  • - korlátolt felelősségű társaság (hagyományos, illetve egyszemélyes)
  • - alapítvány, egyesület
  •  
Jelenleg a hatályos jogszabályok szerint kétféle víz- és csatornadíj van érvényben. A lakossági kedvezményes díjszabást kizárólag azon lakossági Ügyfelek vehetik igénybe, akik a felhasználási helyen nem folytatnak semmilyen üzleti célú ill. nyereségtermelő tevékenységet. Minden más esetben ún. nem lakossági (közületi) díj fizetendő, amely magasabb a lakossági díjnál.
 
Amennyiben a szolgáltatásért jelenleg is kedvezményes, ún. lakossági díjat fizet a lakóhelyeként használt ingatlanon igénybe vett víziközmű-szolgáltatásért – és időközben ugyanott vállalkozást indított vagy üzleti célra bérbe adta a lakás/ház/ingatlan egy részét -  úgy ezt a változást Társaságunk Üzletszabályzata szerint Társaságunk felé előzetesen be kell(ett volna) jelentenie, és a nem lakossági célból, a vállalkozási tevékenység végzése során felhasznált ivóvízmennyiség külön méréséről gondoskodnia (mellékmérővel vagy ikermérővel).

Ennek elmaradása szerződésszegésnek minősül, ezért Társaságunk többek között kötbért vethet ki a hatályos Üzletszabályzata alapján. Eddigi tapasztalataink szerint a vállalkozások részéről a vállalkozási tevékenység megkezdését illetően Társaságunk felé az előzetes bejelentés sok esetben elmaradt, ennek megfelelően a nem lakossági közszolgáltatási szerződés sem került megkötésre.

Amennyiben egyazon felhasználási helyen lakossági és nem lakossági díjszabás szerinti felhasználás is egyszerre történik (például mert valaki a családi háza garázsában létesített egy kisvállalkozást), úgy a lakossági és a nem lakossági felhasználás mennyiségét külön kell mérni, és a két eltérő díjszabás szerint fizetni a víz- ill. szennyvízdíjat.

Példák a fentiekre a teljesség igénye nélkül: a kertes családi házban / társasházi lakásban, vagy akár a ház melletti melléképületben vagy alagsorban/garázsban működő családi napközi, magánbölcsőde, könyvelőiroda, ingatlanközvetítő iroda, ügyvédi iroda, orvosi rendelő, állatorvosi rendelő, egészségközpont, sportközpont, jógastúdió, masszázsszalon, gyógytorna, szépségszalon, műkörmös, fodrászat, kozmetika, szerelőműhely, autókozmetika, gumiszerelő, akkumulátor bolt, kisgépkölcsönző, számítástechnikai üzlet, mobiltelefon szaküzlet, kutyakozmetika, táp- termény, állateledel bolt, vendéglátó egység (büfé, kocsma, étterem, stb.), dohánybolt, lottózó, horgászbolt, virágbolt, élelmiszerbolt, varroda, ruhajavító, turkáló, ajándékbolt, papírbolt, bemutató terem, konyhastúdió, műkőkészítő, gyógynövény bolt, nyelviskola, utazási iroda, ingatlan bérbeadás, stb., vagy bármely egyéb üzlet nyitására került sor.

Ha a külön ivóvízmérést a Felhasználó nem tudja vagy nem akarja megvalósítani, úgy a Szolgáltató jogszabályokon alapuló Üzletszabályzata szerint a Felhasználónak nem lakossági közszolgáltatási szerződést kell illetve lehet kötnie a Szolgáltatóval, és a felhasználási helyen az összes igénybe vett szolgáltatásért nem lakossági (magasabb árszabású) díjat fizetni.

Kérjük vizsgálja meg a vízdíjszámláját, illetve a Szolgáltatóval megkötött Közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződését! Amennyiben azon lakossági árszabás illetve lakossági felhasználás szerepel és a felhasználási helyen nem lakossági célú felhasználás (is) történik, úgy kérjük mielőbb tegyen eleget bejelentési kötelezettségének a Szolgáltató felé annak érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevétele szabályszerű legyen, ill. a szerződéskötés is szabályszerűen megtörténhessen! (A díjszabás a vízdíjszámla 3. oldalán található, az árszabás rovatban.)

Amennyiben egy nem lakossági felhasználónak a felhasználási helye kizárólag csak a székhelye, azaz a víziközmű-szolgáltatást jövedelemszerző gazdasági tevékenység céljából egyáltalán nem használják, úgy a felhasználási helyen a felhasználás lakossági felhasználásnak minősül. Ebben az esetben a tevékenység végzésére szolgáló telephely engedélyével vagy működési engedéllyel a nem lakossági felhasználónak (vállalkozásnak) rendelkeznie kell.

Amennyiben kérdése merülne fel, illetve bejelentené a nem lakossági felhasználást, munkatársaink állnak rendelkezésére az Érd, Felső u. 2. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában vagy a 06-23-500000 telefonszámon, elektronikus ügyintézés választása esetén az ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu e-mail címen.

Üzletszabályzatunk megtalálható weboldalunkon: www.erdivizmuvek.hu
 
Kelt: 2022. április 12.
 
Érd és Térsége Víziközmű Kft.