Integrált Irányítási Politika

Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy ellátási területünkön folyamatosan biztosítsuk felhasználóinknak a tiszta, ellenőrzött, garantáltan jó minőségű, egészséges ivóvizet, a zavartalan szennyvízelvezetést és tisztítást. Arra törekszünk, hogy a víziközmű-szolgáltatás színvonala feleljen meg a jogszabályok, szabványok előírásainak, figyelembe véve cégünk gazdasági teljesítőképességét, a tulajdonosok anyagi lehetőségeit, illetve az érdekelt felek elvárásait.
Célunk, hogy víziközmű-szolgáltatásainkat kiváló minőségben, biztonsággal, a folyamatos megbízhatóságot és a környezet védelmét, valamint a dolgozók egészségvédelmét és biztonságát szem előtt tartva szabályozottan, az emberi és vagyoni sérülést megelőzve, az energia és a természeti erőforrások ésszerű és takarékos felhasználásával, illetve a jogi, hatósági követelményeknek megfelelően végezzük, ezáltal elnyerve a szolgáltatásainkat igénybe vevők, a társaság tulajdonosainak elégedettségét. Ezért:


- az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint: minőségirányítási rendszer működtetésével szolgáltatásaink színvonalát és biztonságát növelni akarjuk, a jogszabályokban, üzemeltetési engedélyekben foglaltaknak megfelelő szintű szolgáltatás biztosítása mellett; ennek érdekében MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelménynek megfelelő Környezetvédelmi Laboratóriumot működtetünk.
 
 • - Az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével el kívánjuk érni, hogy a víziközmű-szolgáltatás környezeti tényezőit és azok környezeti hatásait ellenőrzés alatt tartsuk, a környezetre gyakorolt káros hatásokat folyamatosan, tervszerűen csökkentsük; a vízbázisokat megóvjuk, a felszíni és felszín alatti vizeket, a talajt és a levegőt ne szennyezzük, környezeti teljesítményünket növeljük.
 •  
 • - Az MSZ ISO 45001:2018 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszert működtetünk, biztosítjuk az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, hogy a munkával kapcsolatos sérülések, egészségkárosodások megelőzhetők legyenek. Folyamatosan elemezzük a munkakörnyezetet, a munkavégzést, munkahelyi veszélyeket feltárjuk, hatásukat rendszeresen értékeljük, és intézkedéseket hozunk e veszélyek kiküszöbölésére, a MEB-kockázatok csökkentésére, amely folyamatokba a munkavédelmi képviselőket bevonjuk.
 •  
 • - Az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány szerinti energiairányítási rendszer működtetésével és fejlesztésével, a működési területre, az alkalmazott technológiákra és a meglévő infrastruktúrára építve, a Társaság elkötelezi magát, a - fajlagosan mért - energiafelhasználásának csökkentése, valamint az energetikai teljesítményének folyamatos javítása mellett, az igénybe vett energiafajták, vagy energiahordozók takarékos felhasználása, és lehetőségeihez mérten a megújuló erőforrások alkalmazása iránt. A Társaság vezetése a célok és az energiagazdálkodási előirányzatok eléréséhez szükséges információk és erőforrások rendelkezésre állását biztosítja.
 •  
 • - Az Ivóvízbiztonsági terv kidolgozásával ellenőrző-értékelő rendszer működtetését, és a folyamatos fejlesztését vállaljuk. Legfontosabb célunk az ivóvíz termelés és szolgáltatás teljes területén a közegészségügyi kockázatok csökkentése, a vízellátás feladatainak dokumentált módon, integrált szemlélettel történő ellátása, a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztése.
 •  
 • - Kötelezettséget vállalunk a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási, valamint az energiairányítási rendszereink eredményességének folyamatos fejlesztésére, a környezeti és az energiagazdálkodási teljesítmény folyamatos javítására, a vonatkozó jogi és egyéb előírások teljesítésére.
 •  
 • - Szolgáltatási tevékenységeink során a környezeti erőforrások gazdaságos felhasználását, a környezetterhelés minimalizálását célozzuk meg. Törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére és a közművek üzemeltetésében energiahatékonyabb infrastruktúra kialakítására, alkalmazására.
 •  
 • - Olyan beszállítókkal, alvállalkozókkal dolgozunk együtt, akik elfogadják és teljesítik minőségi és környezetvédelmi, munkabiztonsági és egészségvédelmi, valamint energiahatékonysági elvárásainkat.
 •  
 • - A munkafolyamatok fejlesztésével kapcsolatban törekszünk a környezetkímélő és biztonságos és a hatékonyabb energiafelhasználású technológiák alkalmazására, melléktermékek megújuló energiaforrásként való felhasználására.

 

Hatékony minőségi és biztonságos munkavégzéssel célunk a gazdasági eredményeink folyamatos javítása az alkalmazottaink és a tulajdonosok megelégedésére, dolgozóink boldogulására.


Érd, 2019.07.01.

                                                                                         Lanku Ildikó
                                                                                    ügyvezető igazgató
 

Minőségbiztosítás

Cím Magyarázat Letöltés
Integrált Irányítási Rendszer tanúsítvány ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és az ISO 45001:2018 Letöltés
Integrált Irányítási Rendszer tanúsítvány melléklet ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és az ISO 14001:2018 Letöltés
Energiairányítási Rendszer tanúsítvány MSZ EN ISO 50001:2018 Letöltés
Energiairányítási Rendszer tanúsítvány melléklet MSZ EN ISO 50001:2018 Letöltés
Átláthatósági nyilatkozat Letöltés