Ivóvíz-szolgáltatás

Az ivóvíz szolgáltatás bemutatása
 
Társaságunk ivóvíz-szolgáltatást végez Érd, Diósd, Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok, Törökbálint településeken, továbbá feladatunk Remeteszőlős község vízellátó rendszerének üzemeltetése is. A szolgáltatási területet az alábbi térkép mutatja be.
 

 
 
Az ivóvíz-szolgáltatásra jellemző jelenlegi főbb műszaki adatokat az alábbi táblázat mutatja be.

 
Település Ivóvíz vezeték hálózat (bekötő vezetékek nélkül)
(2022. dec. 31)
 
Bekötővezeték hossza
(2022. dec. 31)
Nyomás-fokozók száma Nyomás-övezetek száma Ivóvíztermelés kapacitás Qmax Felhasználási helyek száma (Víz-
szolgáltatás)
(2022. dec. 31)
km km db db m3/nap db
Érd 413,904 206,277 8 4 6.000 29.443
Diósd 77,127 23,428 3 3 1.400 5.320
Tárnok 60,66 24,417 1 2   4.398
Törökbálint 108,713 35,061 4 4   5.830
Herceghalom 22,839 3,276 0 1   926
Pusztazámor 14,556 2,949 1 2   510
Remeteszőlős 8,835 2,95 0 1   541
Sóskút 37,698 9,837 3 3   1.662
Összesen: 744,332 308,195 20 20 7.400 48.630
 
A jelentős tengerszint feletti magasságkülönbségek miatt Érden négy nyomászónát alakítottunk ki. A zónákon belül további berendezésekkel optimalizáljuk a nyomásértékeket, a helyi igényeknek megfelelően. A vízellátás üzemirányítása teljesen automatizált.
 
Érden 10, Diósdon 5, míg a Duna-parti Vízmű-telepen 11 db kút található, melyek közül a Duna-parti kutak 2003 óta nem termelnek vízminőségi problémák miatt. A termelő kutak mintegy 744 km hosszú vezetékhálózatba továbbítják a vizet, ahonnan eljut az elosztó pontokra, onnan pedig a fogyasztókhoz. Az elosztás 24 db, összesen 15.350 m3 térfogatú víztárolón, valamint nyomásfokozó gépházakon keresztül történik.

 
Társaságunk szolgáltatási területünk vízellátását a termelt saját vízmennyiség mellett társszolgáltatóktól vásároljuk. Társszolgáltatóink a Fővárosi Vízművek Zrt.-től, Észak-dunántúli Víziközművek Zrt., Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
 
 
Termelt és átvett vízmennyiség alakulása (2011-2022) 
 
Társaságunk az ivóvízellátási közszolgáltatói feladatai ellátása során az Üzemeltetési Szabályzatban rögzített módon végzi a víztermelését, a víz átvételét a Társszolgáltatóktól, a víz szállítását szolgáló építmények, műtárgyak, gépészei, elektromos, irányítástechnikai berendezések rendeltetésszerű és szakszerű működtetését. Ellátja továbbá a vízbázisvédelmi feladatokat. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a szolgáltatott (felhasználásra kerülő) ivóvíz minősége megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak, az ivóvíz- minőségű vízre vonatkozó jogszabályokban előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai követelményeknek, valamint a műszaki technológiai, biztonságtechnikai, valamint személyi feltételeknek.
 
2019-ben Társaságunk Magyarországon az elsők között tért át az MSZ ISO 45001:2018 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási- és az MSZ EN ISO 50001:2019 Energiairányítási Rendszerekre.
 
A vízveszteség csökkentésének érdekében tett fejlesztések
 
A Veolia Víz Zrt. tulajdonossá válását követően került fókuszba az innováció jegyében a műszeres szivárgásvizsgálat, amellyel a szivárgásokat a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban lehet felfedni, mindemellett elengedhetetlen információkkal szolgál a karbantartási és rekonstrukciós tervek elkészítéséhez.

A vízveszteség alakulása az összes hálózatba juttatott vízmennyiség százalékában, 2005-2015.


 
 
  • A Vízveszteség Kereső Csoport 2 fő vízhálózati szerelő és 1 fő mérnök-csoportvezető irányításával végzi,  2015. évben is folytatta munkáját. A tevékenység célja, hogy csökkentse az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban ÉTV Kft.) kezelésében lévő településeken előforduló rejtett hálózati hibák számát, továbbá a szolgáltatási terület zónákra való felosztásával egyszerűbbé tegye a váratlan csőtörések korrigálásának lehetőségét. A csoport számos, a hálózati hibákat bemérő, valamint egyéb műszerrel rendelkezik, melyekkel a hibák helyét méteres pontossággal lehet meghatározni.
Mindezek mellett végeznek még ingatlanon belüli hiba bemérést, vízmintavételezést, valamint tűzcsapok vízhozam mérését is. Számos projekt kivitelezésekor segítették az ÉTV Kft. munkáját, pl.: a Tárnoki nyomás menedzsment kialakításakor, digitális hálózati térkép készítése során GPS koordináták felvételével.

 
A vízveszteség-mérő csoport műszerei

 
A csoport jövőbeni céljai közé tartoznak a hálózati rejtett hibák minimálisra csökkentése (éjszakai zónamérések folytatása), a folyamatos hálózat ellenőrzés, lakossági bejelentések kivizsgálása, valamint a közületek megrendelésére történő tűzcsap vízhozam-mérési jegyzőkönyvek elkészítése, illegális csapadékvíz bekötések feltárása. A hiba keresésére szolgáló műszerek folyamatos bővítése, valamint korszerűsítése jelenleg is zajlik. Célunk továbbra is az ÉTV Kft. kezelésében lévő ivóvíz hálózat veszteségének további csökkentése.
A jogosulatlan vízhasználat kiküszöbölésére az ÉTV Kft. az országban egyedülálló, új típusú plombát fejlesztett ki, mely által biztosított a vízmérő sérthetetlensége, bizonyítható az idegenkezűség, ezáltal tovább csökkenthető a vízveszteség.
További vízveszteség elkerülése érdekében cégünk 2007-ben kezdte meg 4 éves vízmérő-csere programját, melynek keretein belül az összes szolgáltatási ponton új típusú, pontosabb mérőórákat szerelünk fel.