Üzletszabályzat

Tisztelt Felhasználóink!
 
A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet értelmében az Érd és Térsége Víziközmű Kft. elkészítette – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2144/2013. számú, 2013. december 12-én kelt határozatával jóváhagyott – Üzletszabályzatának 6. számú átfogó módosítását, melyet a vonatkozó jogszabályok változásai tettek szükségessé. Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 6. számú módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VSFO/11-3/2023 számú határozatával jóváhagyta és 2023. január 5-től hatályos.

Az Üzletszabályzat minden már megkötött, és ezután megkötendő közszolgáltatási szerződésre alkalmazandó.

Az Üzletszabályzat tartalmazza az Érd és Térsége Víziközmű Kft. által a Felhasználók részére nyújtott víziközmű-szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit.

Kérjük Önöket, hogy ismerjék meg módosított Üzletszabályzatunkat ide kattintva ezt megtehetik, illetve az Üzletszabályzat nyomtatott példányát megtalálják az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában, a 2030 Érd, Felső utca 2. szám alatt.

2021.02.15-től 2023.01.04-ig hatályos Üzletszabályzatunk itt tekinthető meg
2020.02.27-től 2021. 02.14-ig hatályos Üzletszabályzatunk itt tekinthető meg
2018.03.07-tól 2020.02.26-ig hatályos Üzletszabályzatunk itt megtekinthető
2016.07.08-tól 2018.03.06-ig hatályos Üzletszabályzatunk itt megtekinthető
2015.09.25.-től 2016.07.07-ig hatályos Üzletszabályzatunk itt megtekinthető
2013.12.12-től 2015.09.24.-ig hatályos Üzletszabályzatunk itt megtekinthető
2011.10.19-től 2013.12.11.-ig hatályos Általános Szerződési Feltételek itt tekinthető meg.
 
Köszönjük együttműködésüket!